Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 4
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 255 67
2. Öğretim Öğrencisi 196 94
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 451 161
Genel Toplam 612