Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 2
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 4
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 250 67
2. Öğretim Öğrencisi 187 90
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 437 157
Genel Toplam 594