Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanından

İnsanlık ilkelden moderne, basitten karmaşığa evrildikçe toplumların karşılaştığı sorunlar da oldukça kompleks bir yapıya bürünmüştür. Bu sorunların çözümü için çaba sarfeden nitelikli ve çağın bilimsel ve teknolojik donanımına sahip personel ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır.Toplumların ekonomik ve sosyal olarak refah içinde yaşayabilmeleri bireylerin kendini gerçekleştirmeleri için eşit imkanlara sahip olmalarına ve bu şartları kullanabilmek için profesyonel destek almalarına bağlıdır.

Yoksulluk, yaşlılık, engellilik, çocukların korunması, şiddet ve suç, ırkçılık, aile içi sorunlar,bağımlılık, eğitimdeki sorunlar, cinsiyetçilik, toplumun ruh sağlığı, çalışma hayatındaki sorunlar, sağlık alanındaki sorunlar, çevrenin kötüye kullanılması tüm toplumların mücadele etmesi gereken başat problemlerdir. Sosyal hizmet; tüm bu problemlerin tespitini, analizini yapan çözüm yollarını araştırıp bilimsel yöntemler uygulayarak birey, grup ve toplum bazında sosyal politikalar üreten bilim dalıdır.

Bölümümüzde, öğrencilerimizin teorik birikimleri kadar saha uygulamalarında pratik tecrübelere sahip olmaları önemsenip, müfredatımız bu eksende düzenlenmektedir. Ülkenin problemlerinin çözümünde alanımızdaki konularda evrensel bakış açısına sahip, çalışacağı vakalarda araştırmacı, planlayıcı, düzenleyici ve eğitici roller üstlenebilen, analiz ve sentez gücüne sahip sosyal çalışmacılar yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Mezunlarımızın çalışacağı/çalıştığı bir çok kamu ve özel kurum bulunmakta ve öğrencilerimiz istihdam noktasında şanslı pozisyondadır.

I. ve II. Öğretim lisans programımızın yanında yüksek lisans programımız 2013 yılından itibaren öğrenci alımı yapmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans ve doktora programlarının yakın tarihte açılması hedeflenmektedir. Sakarya’nın coğrafi konumunun sağladığı avantajlar göz önünde bulundurulduğunda  şehrimiz öğrencilerimiz için cazip bir alternatiftir.

Bölümümüzün dinamik ve yenilikçi öğretim kadrosuyla öğrencilerimize güncel ve gerekli sosyal hizmet donanımı kazandırılmaktadır. Ayrıca bölümümüz öğrencilerinin ÇAP ve YANDAL imkanları kendilerini farklı alanlarda nitelikli olarak geliştirebilmesine imkan sağlamaktadır. Tüm bunlarla birlikte öğrencilerimiz yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarıyla (FARABİ-MEVLANA-ERASMUS) eğitimlerinin belli bir dönemini farklı ortamlarda geçirebilme imkanına sahiptir.

Bölümümüzün sahip olduğu FEDEK akreditasyonu bölümümüzü bu alanda Türkiye'deki TEK bölüm haline getirmiştir. Yani bölümümüz Türkiye'deki Sosyal Hizmet bölümleri içerisinde bağımsız bir kuruluş tarafından akredite edilmiş olan tek bölümdür. 

Mezun ettiğimiz ve edeceğimiz bütün öğrencilerimize sevgilerimi sunuyor ve yaşam boyu başarılar diliyorum.