Ana Sayfa
Eğitim
Program Öğretim Amaçları

Program Öğretim Amaçları

Bölümümüzün Program Öğretim Amaçları Aşağıdaki Gibidir: 

Öğretim Amacı 1: Hem sosyal hizmet mesleği hem de akademik açıdan etik bilinci ve insani/sosyal değerleri benimsetmek.

Öğretim Amacı 2: Mesleki olarak ve akademik açıdan temel sosyal hizmet bilgi/beceri altyapısını kazandırmak.

Öğretim Amacı 3: Öğrencileri ulusal-uluslararası düzeyde sosyal hizmet bilgisine ve bilincine sahip kılmak.

Öğretim Amacı 4: Sosyal hizmet disipliniyle ilgili sorun çözme yöntemlerini öğretmek ve bunun için araştırma, geliştirme ve uygulamanın önemini kavramasını sağlamak.